Song:Gharai Basu Pir Pirai Ho
Vocal: @Abhishek Karki
Artists: Kunal Bishwa,Prithvi Raj Khatry
Lyrics: Sanam Kumar Bairag
Music:Binamra Karmacharya
Music Arranger: Bishesh Pandey
Choreographer: Kabiraj Gahatraj
Dress: Alya Giri
Make-up: Bijeta Shrestha
DOP:Rameshwor Karki
Editor: Arjun GC
Color Correction: Yassine N’ Choubi

Kaidi Ko Patra
Cast: Kunal Bishwa, Subarna Thapa, Prithvi Raj Khatry, Madison Lazarus, Salina Thapa Magar, Sushmita Thapa, Carrie Dodds, Manish Shrestha, Charan Pradhan, Faustas Talacka,
Writer/Director :Sanam Kumar Bairag,
Producers:Hiral Joshi, Nani Bairag, Kailash Biswokarma, Dil Ghale
Choreographer:Kabiraj Gahatraj
Music: Suresh Senchury,Binamra Karmacharya
Music Arranger: Gopal Rasaili, Bishesh Pandey
Singers: Pratap Das,Anju Panta, Sagar Ale, Prabisha Adhikari, Subani Moktan , Abhishek Karki