Song Title : Holi Re
New Nepali Movie : BUTTERFLY (Colors of Love)
Cast : Priyanka Karki , Aaryan Adhikari
Vocals : Rajesh Payal Rai , Madavi Tripathi
Lyrics : Pramod Dhungana
Music : Bikash Chaudhary
Colour Grading : Binay Kansakar
Choreography : Kabiraj Gahatraj
Editor : Mandil Shrestha / Arjun G. C.
Cinematographer : Suresh Bajracharya
Producer : Pushpanjali Adhikari (Sakha)
Executive Producer : Ramesh Prajapati
Director : Om Pratik (Gurung)