Nirpa Kumar Pradhan Presents!
Lajalu Aankhale
Vocal/Music/Lyrics: Ajay Shekhar Pradhan
Arranger: Babul Giri
Direction: Suresh | Ajay
Models: Suresh, Rashmi
D.O.P/Editor: Rajdip Rai