Vocal: Gambu Sherpa
Lyrics: Naresh Bhattarai
Music: Shikhar Santosh
Audio On: 3G Sound Inc.
Model: Saroj, Rusha and Saruja
Camera: Utsav Dahal
Edit: Nishan Ghimire
Direction: Arjun Adhikari

A Presentation of K&K Production.